جایگاه عصب شناسی زبان در شاخه علوم:

 

                                           

      جایگاه عصب شناسی زبان در شاخه علوم:

علم عصب پایه:

  • سلولی
  • حسی
  • حرکتی
  • سیستماتیک
  • شناختی:
  1. حافظه
  2. توجه
  3. شنوایی
  4. بینایی
  5. عصب شناسی زبان

 

/ 0 نظر / 112 بازدید